Înscrieri pentru Clasa Pregătitoare Anul şcolar 2021 – 2022

 

 

Elevii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2021, se înscriu la clasa pregătitoare.
Pentru elevii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021, părinții depun la înscriere o recomandare eliberată de grădiniță.

• Perioada inscrierii : 29 Martie – 28 Aprilie 2021
• Afisarea rezultatelor : 20 Mai 2021
• Acte necesare : Cerere-tip de înscriere – se va imprima la unitatea școlară
Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului
Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate – de la medicul de familie
Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate – de la medicul de familie
• Perioada evaluarii : 22 Martie – 27 Aprilie 2021
Cererile se depun la secretariatele scolilor ( intre orele 08:00 – 18:00 )