Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educație, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5561/2011