Scoala Gimnazială Nr. 4 “Ion Petrovici” Tecuci

Şcoala veche

Fondare

 • A fost fondată la Tecuci “Şcoala de Băieţi” in 1842 din ordinul Epitropiei Învăţăturilor Publice din Iaşi, in urma unei petiţii adresate domnitorului Mihail Sturdza în noiembrie 1841 de către 27 de locuitori ai Târgului Tecucilor.
 • A funcţionat în casele comisului Teodor Bosie şi avea 25 de elevi.

 

Şcoala publică de băieţi

 • În primii ani a avut ”un caracter aristocratic”.
 • Abia prin 1853 prin unirea cu fosta şcoală catihetică a devenit o instituţie în care puteau intra fii tuturor locuitorilor din târg şi din ţinut.
 • Se număra la începutul deceniului şapte al secolului XIX printre cele ale altor 12 localităţi ale ţării care ”se bucurau de avantajul de a-şi avea un local in proprietatea lor”.

 

În 1861 Şcoala Primară de băieţi

 • Era frecventată de 71 de elevi, care erau distribuiţi în 4 clase.
 • Erau supravegheaţi de institutori ca: G. Nicoleanu, G. Smeu si Diaconul Grigore Corodeanu.

 

1871-1878

 • La începutul anului 1871 Consiliul Comunal se arăta preocupat pentru construirea unor incăperi pentru adăpostirea Şcolii Primare Nr. 1 de băieţi.
 • În august 1875 cu ocazia intreprinderii unei inspecţii administrative Grigore Lahovary, trimisul special al Guvernului, constata că “localurile scolilor sunt foarte proaste , mobilierul foarte degradat”.
 • Şcoala se mută in toamnă în casele lui Constantin Plitos, care sunt “incăpătoare, igienice şi spatioase”.
 • Şcoala se mută in localul propriu pe str. Elena Doamna, pe colţ cu str. Carol pe care-l schimbă cu Şcoala de fete din Str. Sf. Gheorghe acesta devenind local definitiv.

 

1902-1914

 • Pe lângă Şcoala Nr.1 de băieţi a funcţionat cu rezultate excelente Şcoala de adulţi condusă de Scarlat Popovici.
 • Şcola Nr.1 de băieţi, sub conducerea lui Scarlat Popovici, obţine in cadrul expozitiei generale din 1906, Medalia de aur pentru obiectele de lucru manual realizate de elevi.

 

Perioada 1953-2005

 • Şcoala a preluat numărul 4 devenind Şcoala Generală Nr. 4.
 • După 1990 Şcoala Generală Nr. 4 preia numele filosofului Ion Petrovici.
 • Din 2005 Şcoala intră într-un program de reconstrucţie, iar in 2007 se mută intr-o clădire nouă.

 

Noua clădire a Şcolii

Institutori ai Şcolii

 • George  Nicoleanu, Gherghe Dimitriu(tatăl prozatorului Calistrat Hogaş), preotul Ioan Ţuchel, George Smeu, Neculai I. Crivetz, Scarlat Popovici, Constantin M. Gheorghiu.
 • Invăţătorii şi profesori ai ultimilor decenii: Ion Caloianu, Virginia Ilie, Maria Popa, Stefan Pascal, Cornelia Bulboacă, Vasile Ghica, Temneanu Ioan.

Elevi  care au frecventat Şcoala

 • Theodor Serbanescu-poet, Nicolae Petrascu-diplomat si istoric, Constantin Radovici-actor Gherghe Petrascu- pictor,D. Sbarnea-ziarist, Mihail Manoilescu-economist si om politic, Alexandru Lascarov Moldoveanu-scriitor, Miltiade Filipescu-geolog, Ion Dongorozi-prozator,  Mihai Berza-istoric, Dan Mihailescu-psiholog şi estetician.
 • Mariana Rosu (Vizitiu) – invăţător la Şcoala Gimnazială “Ion Petrovici”.
 • Petrache Valeria – profesor şi fost director al Şcolii.
 • Aura Chitu – arhitect, Constantin Stan-Medic estetician.

Printre directorii care au manageriat unitatea şcolară se numără:

 • Prof. Scarlat Popovici,
 • Prof. Ion Caloianu,
 • Prof. Ştefan Pascal,
 • Prof. Toderiţă Brăilescu,
 • Prof. Florica Marteş,
 • Prof. Ioan Temneanu,
 • Prof. Elisabeta Pascal,
 • Prof. Valeria Petrache,
 • Prof. Cristina Maria Dumitrache,
 • Prof. Roxana Marin,
 • Prof. Vizitiu Mariana,

în prezent , fiind  reprezentată de doamna director, prof. POSTEA MARIA.

Şcoala dispune de 8 clase de curs, o sală de gimnastică, un laborator de informatică cu 21 de calculatoare conectate la internet, o bibliotecă cu un număr de aproximativ  9750 volume, contabilitate proprie şi personalitate juridică, asigurând condiţii optime pentru desfăşurarea procesului instructiv- educativ.

Începând cu anul şcolar 2015- 2016, unitatea de învăţământ are ca structură  Grădiniţa cu program normal  Nr. 6 Tecuci.